Друкаваць

zdradaСужэнская нявернасць і з боку мужчыны, і з боку жанчыны мае сваю прычыну.

Жыццё ў шлюбе і сям’і – гэта вельмі сур’ёзны выбар, які не належыць да простых момантаў жыцця. Выбіраючы сужэнства, чалавек павінен быць да яго гатовы, бо бярэ на сябе дадатковае абавязацельства ў выглядзе клопату аб збаўленні жонкі ці мужа.

Сямейны крызіс адчуваецца на кожным кроку. Адным з цяжкіх момантаў, якія прыводзяць да распаду сужэнства і сям’і, з’яўляецца здрада. Нягледзячы на тое, што даследаванні паказваюць, што часцей здраджваюць мужчыны, нявернасць з кожнага боку мае сваю прычыну. Мужчынская здрада часцей за ўсё павярхоўная і выпадковая, у той час як жаночая – гэта, як правіла, моцныя пачуццёвыя адносіны.

Здрада з’яўляецца актам парушэння клятвы вернасці. Сёння, на жаль, цана клятвы знізілася. Моладзі варта з самага пачатку памятаць, што для здрады ніколі не будзе апраўдання. Яна заўсёды становіцца жыццёвай памылкай і трагедыяй. Найчасцей сужэнская нявернасць з’яўляецца эфектам нясталай асобы здрадніка і ўзнікае тады, калі сужэнства перажывае крызіс. На жаль, пасля здрады ўжо вельмі цяжка вярнуцца да такога сужэнскага жыцця, якое было раней. Самае складанае – дараваць мужу ці жонцы, зноў аказаць ім поўны давер, працягваць разам будаваць дабро сямейнага жыцця і несці адказнасць за сужэнца. Абодва бакі павінны быць настолькі сталымі і адказнымі адзін за аднаго, каб не прывесці потым да балючых сітуацый у сям’і. Каб выключыць такія моманты, варта разгледзець пэўныя механізмы сужэнскай нявернасці. Найлепш, калі маладыя людзі ведаюць пра іх яшчэ да шлюбу, каб пазней не змарнаваць сабе і бліжнім шлюбнае і сямейнае жыццё.

Часцей за ўсё сужэнская здрада можа вынікаць альбо з сексуальных патрэб, альбо з несексуальных матываў.

1. Здрада, якая вынікае з сексуальных патрэб, мае некалькі прычын:

• Сексуальная незадаволенасць у адносінах;

• Непрыняцце нормы вернасці.

Перш за ўсё, маладыя людзі, якія маюць намер уступіць у сужэнскі саюз, павінны дасягнуць шлюбнай сталасці. Яны павінны быць здольнымі прымаць рашэнні, выконваць задачы і патрабаванні, звязаныя з жыццём у шлюбе. Сталасць і здольнасць да сталага кахання дапамогуць усвядоміць, што палавыя зносіны могуць быць толькі з сужэнцам. Сюды ўваходзіць павага да цела партнёра, адказнасць за мужа ці жонку, якая вынікае з абяцання захавання вернасці ў адносінах. Элементамі сталай сужэнскай любові будуць блізкасць, выключнасць, спачуванне і адорванне. Варта памятаць, што палавыя зносіны не з’яўляецца ўсёй любоўю паміж мужам і жонкай, яны дапаўняюць сакрамант шлюбу, могуць і павінны быць выяўленнем любові сужэнцаў, каб у будучыні прынесці сваё патомства. Толькі ў шлюбе можна атрымаць сапраўднае сексуальнае задавальненне.

2. Несексуальнымі матывамі могуць быць, напрыклад, здрада для атрымання матэрыяльнай карысці, здрада як форма атрымання прыняцця, прызнання і задавальнення псіхічных патрэб, як помста за нявернасць партнёра і інш.

Сужэнцы павінны разам працаваць над стварэннем добрага клімату ў сваёй сям’і, а ў цяжкія моманты разам шукаць рашэнне. У сям’і заўсёды павінна быць камунікацыя, сумеснае планаванне, адказнасць адзін за аднаго і за сваіх дзяцей. Не варта адыходзіць ад сям’і, ад Бога і ад рэлігійных практык.

Перш за ўсё, калі ўзнікла такая складаная сітуацыя, трэба разарваць усе кантакты з палюбоўнікам. Асоба, якая здрадзіла, павінна папрасіць прабачэння ў сужэнца і паспрабаваць як мага хутчэй загладзіць сваю віну. У такой сітуацыі аднаўленне сямейных сувязей цалкам ляжыць на плячах той асобы, якая здрадзіла. Варта сесці і разам мудра пагаварыць пра тое, што прывяло да здрады. Для веруючых сужэнцаў, безумоўна, дапамогай будзе супольная малітва і даручэнне гэтай справы пад апеку Бога. Каб не ўскладніць сямейнае жыццё здрадай, варта зрабіць усё, каб не давесці да яе.

Паводле "Слова Жыцця", кс. Павел Салабуда